Kameraövervakning

Bondegatan 21

Nytorgsgatan 36-38

Åsögatan 148

Fiskargatan 8

Julius Westerdahl Fastigheter informerar om kameraövervakning i Bondegatan 21, Fiskargatan 8, Nytorgsgatan 36-38 och Åsögatan 148


Generell info

Kameraövervakningen omfattar inspelning av video som lagras i max 6 månader innan den automatiskt raderas. Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där endast ett begränsat antal behöriga personer får tillgång till materialet. Observera att inspelningen av ljud ej kommer att ske.

Inspelning kommer ske dygnet runt under vardagar, helger samt röda dagar och aktiveras vid rörelse i respektive kameras blickfång.

Samtliga kameror monteras synligt, dolda kameror kommer ej förekomma.

Skyltar monteras i anslutning där videoupptag sker.

 

Ändamål

Syftet med kameraövervakningen är att öka tryggheten för hyresgäster genom att förebygga och motverka skadegörelse, obehöriga personer samt andra brottsliga aktiviteter inom fastigheten. Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

 

Integritet

Enbart behöriga personer på Stockholmia Fastighetsförvaltning och JW Fastigheter kommer att förfoga över inspelat material under de 6 månaderna detta lagras.


Inspelat material kommer ej ges vidare till andra eller tredje part i något annat fall än när brottslig aktivitet har förekommit och inspelat material kan nyttjas för pågående utredning.


Samtliga hyresgäster har rätt att vid var tid kontakta fastighetsförvaltningen för hanteringen av kameraövervakning systemet och begära ut information av lagrade uppgifter, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingar eller radering av inspelat material.