Renovering T12

TEGELSLAGAREN 12: EN RIKTIG SÖDERPROFIL

Tegelslagaren 12 har tjänat boende, besökare och näringsidkare väl i över åttio år. Nu behövs en omfattande renovering för att klara åttio till.


Tegelslagaren 12 är klassad som blå enligt Stock¬holms Stadsmuseums kulturhistoriska klassificering. Detta innebär "fastighet med bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde". För kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska Plan- och bygglagens förbud mot förvanskning och de ge¬nerella paragraferna om varsamhet och anpassat underhåll tillämpas.


Byggnadens kulturhistoriska klassning förutsätter större omsorg och varsamhet än brukligt i vår samtid. Renoveringen av Tegelslagaren 12 är ett utmärkt tillfälle att sätta ett riktmärke för ROT-projekt. Ett föredöme, att inspireras och lära av, och att vara stolta över. Med föredömlighet som ledord kommer andra värden, såsom kvalitet, hållbarhet och identitet på köpet.


Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Caspar Settergren på email: info@jwfastigheter.se


Mer information om projektet och dess omfattning återfinns i länkarna nedan:
- Projektpresentation Tegelslagaren 12


Månadsutskick februari 2022


- Månadsutskick december 2021
- Månadsutskick juli 2021

- Månadsutskick maj 2021

- Månadsutskick mars 2021

- Månadsutskick februari 2021Följ även projektet på Instagram:@tegelslagaren12